Tuesday, January 19, 2010

Ludvig och Olov tipsar om Fleischer

Ludvig E och Olov S som läser kursen nämnde Rasmus Fleischer som förslag på föreläsare i kursen:  
"Här finns en kopia på hans bok "Det postdigitala manifestet" (pdf) 
Det har skrivits en hel del om boken, här finns pressklipp finns här och här finns information från förlaget
"Upptäckandet av ny musik går idag oändligt mycket snabbare än före internet. Vi känner till mycket mer musik, fyller fickorna med mängder musik som för inte länge sedan vore ofattbara. Men hur är det möjligt att välja? Hur är det med vår förmåga att sättas i rörelse av musik?  Det senaste decenniets digitalisering har skapat helt nya villkor för vårt förhållande till musik. Fram till i slutet av 1990-talet kunde skivbolagen och etermedierna fortfarande reglera utbudet. Sedan sprack cd-bubblan och musiklandskapet svämmade över. Idag är musikutbudet oöverblickbart.  I Det postdigitala manifestet sonderar Rasmus Fleischer överflödets terräng. Den utmaning som vi ställs inför i den postdigitala kulturen är inte att producera ännu fler låtar, utan att gallra i överflödet. Någon måste välja. Detta ofrånkomliga urval aktualiserar frågor om makt och ansvar. Musik är inte ljudfiler på en hårddisk eller noter på ett blad, utan en form av samvaro och gemenskap.  [...]  
Rasmus Fleischer (f. 1978) är debattör, skribent och doktorand i samtidshistoria vid Södertörns högskola. Fleischer har sedan början av 2000-talet arbetat som journalist och regelbundet medverkat i tidningar som Expressen, Arena och Arbetaren. Efter att ha blivit alltmer engagerad i upphovsrätts- och fildelningsrelaterade frågor var han 2003 med och grundade Piratbyrån.  Fleischer driver även den tongivande bloggen Copyriot, där han diskuterar filosofi, estetik och samtida kulturteori. I sin kommande doktorsavhandling undersöker han hur det svenska musiklivets institutioner hanterat de problem som uppstått i samband med 1900-talets nya medier. "  

[Jag kände till Copyriot men visste inte att det var Fleischer som förestod den. Och jag kan meddela att Fleischer kommer att gästföreläsa hos oss. Redan nästa vecka faktiskt. Han hade mycket bra skäl att komma tidigt i kursen /Daniel]

No comments:

Post a Comment