Monday, January 18, 2010

Välkommen till IUM 2010

.
Till skilland från kursens "officiella" blog som enkelriktat sprider information från kursledningen till studenterna som läser kursen så är detta er blogg. Alla som läser kursen kommer inom kort (när vi vet vilka som läser kursen) att få skrivrättigheter här.

Här kan vi tipsa varandra om saker som är relevanta för kursen och för Framtidens musik/Musikens framtid

/Daniel Pargman & Per-Anders Forstorp.

No comments:

Post a Comment